top of page
Van vraagstuk tot oplossing

ONZE DIENSTVERLENING

Betrouwbaar ondersteunen van idee tot product.

Van vraagstuk tot werkende oplossing

Onze resultaatgerichte en bewezen aanpak:

Ideevorming

 • Set van eisen​
 • Scopebepaling
 • UX en UI ontwerp
 • Roadmap & Tijdslijn​
 • Mijlpalen

Realiseren

 • Samenwerking
 • Feedback
 • Flexibiliteit
 • Resultaatgericht
 • Realisatie

Implementeren

 • Acceptatie
 • Testen
 • Training
 • Uitvoering
 • Evaluatie

Ideevorming

Op basis van co-creatie werkt Credenco samen met de klant toe naar een duidelijke beeld van de mogelijke oplossing. In interactieve sessies worden de eisen en wensen voor deze oplossing verzameld. Om snel tot de eerste resultaten te komen bepalen we gezamenlijk de scope van de oplossing. Door middel van UX- en UI-ontwerpen maken wij een visualisatie van de oplossing zodat wij de verwachtingen bij de klant goed kunnen toetsen. Aansluitend wordt een plan van aanpak opgesteld waarlangs de volgende stappen kunnen worden uitgevoerd.

Toepassen

 • Doorontwikkeling
 • Opschalen
 • Support
 • Community
Ux mobiele app
codering

Realiseren

Aan de hand van de eerder gemaakte ontwerpen werken wij in korte cycli en in samenwerking toe naar het eerste product. Op basis van regelmatige feedback vanuit de gebruikers vindt snelle bijsturing van het product plaats. Deze werkwijze vraagt zowel van Credenco als ook van de gebruikersorganisatie de nodige flexibiliteit om het product op de gewenste wijze te realiseren. 

Door tussentijdse opleveringen van het product kan deze door de gebruikersorganisatie werkelijk worden beproefd.

Implementeren

Het uiteindelijk ontwikkelde product zal ook hier in samenwerking met de gebruikers- en technische organisatie ter acceptatie worden aangeboden. Nadat het acceptatieproces succesvol is doorlopen, worden trainingen voor zowel gebruikers als ook beheerders verzorgd. Het product kan nu door de organisatie in gebruik worden genomen. Indien gewenst begeleiden wij de organisatie gedurende de eerste weken van productie. Aan het eind van de implementatiefase vindt altijd een evaluatie plaats over het verloop en gebruik van de oplossing. 

Zakelijke vergadering
Sms'en

Toepassen

​Credenco streeft ernaar om de opgeleverde producten blijvend te innoveren. Dit doen wij door samen met bestaande en potentiële nieuwe klanten te kijken naar toekomstige mogelijkheden voor de doorontwikkeling van onze producten en ons platform. Met deze samenwerking streven wij naar schaalvoordeel voor al onze klanten. Hiervoor zal een community worden opgericht. ​

bottom of page