top of page
Van vraagstuk tot oplossing

PRIVACY VERKLARING

Via onze diensten worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij hechten veel waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. – Credenco

Credenco B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel we deze gebruiken. Wij hopen dat je deze verklaring zorgvuldig wilt lezen. Wanneer er vragen ontstaan, kun je uiteraard contact opnemen.

1. Voorwaarden verwerking persoonsgegevens
Bij onze verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die middels privacywetgeving gesteld wordt. Voor jou concreet houdt dit in dat wij de volgende punten belangrijk vinden en hier dan ook aan voldoen:

 • we vermelden duidelijk met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat lees je verderop in deze privacyverklaring nog uitgebreider;

 • de verzameling van persoonsgegevens houden wij beperkt tot alleen gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

 • wij vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in de gevallen dat hier speciale toestemming voor vereist is;

 • wij nemen ten allen tijd passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en dat eisen wij ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken, waar nodig is dit in zogenaamde aparte “verwerkersovereenkomsten” vastgelegd;

 • wij maken het mogelijk om je persoonsgegevens op ieder gewenst moment ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.


2. Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze diensten verkrijgen wij bepaalde gegevens over jou. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, bijvoorbeeld het reageren op een feedback formulier.


Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Emailadres

 • Naam

 • IP-adres


2.1 Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze diensten moet je je registreren om gebruik te kunnen maken van functionaliteit. Na registratie bewaren wij via de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat je gebruik kunt maken van onze diensten zonder daarvoor opnieuw gegevens voor hoeft op te geven, ook gebruiken wij deze mogelijk om je te kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst zoals het beantwoorden van je vragen.

 • Je voornaam, voorletter(s),

 • achternaam

 • e-mailadres


Wij zullen de gegevens voor registratie en uitvoeren van de overeenkomst niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze diensten kan ons gevraagd worden persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten te overhandigen.

 

2.3 Gebruik contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij eveneens gevraagd wordt om gegevens in te vullen waardoor wij je je vraag makkelijker kunnen behandelen. Je kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden standaard binnen 30 dagen verwijderd en anders bewaard zolang als de inhoud van je bericht suggereert dat dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Bij het versturen van berichten via de website gebruiken wij de volgende gegevens:

 • Naam

 • E-mail adres


Wij bieden daarnaast een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je ook weer makkelijk kunt afmelden. Je e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de database van onze e-mailsoftware van waaruit onder een verwerkersovereenkomst zorg wordt gedragen voor een veilige omgang met je persoonsgegevens.


2.4 Gegevens opgeslagen en toegankelijk via je account-dashboard
Met ons portaal kun je toegang krijgen tot een beheeromgeving waar je zelf zaken zoals je naam kunt instellen, opgeven, wijzigen en in theorie zelfs anonimiseren.

In je account zijn de volgende data opgeslagen en eveneens voor jou inzichtelijk.

 • Facturen, inclusief de voor bij de afhandeling benodigde gegevens

Je kunt altijd een extra verzoek indienen tot wijzigen of verwijdering van gegevens. Voor vragen over ons privacybeleid kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

3. Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten: per e-mail, via social media, push notifications, telefoon of andere communicatie-middelen. Gelukkig: dit gebeurt alleen wanneer je daar expliciete toestemming voor hebt gegeven, deze toestemming is ook altijd weer in te trekken.


4. Publicatie
Bij gebruik van onze diensten worden standaard geen gegevens gepubliceerd. Als dit gebeurt, dan je kiest zelf welke informatie je publiceert; denk bijvoorbeeld aan het like of volgen van onze social Media kanalen.

5. Verstrekking aan derden
Wij kunnen bij de verwerking van je gegevens haar groepsvennootschappen en andere partijen inschakelen. Voor zover die andere partijen gegevens verwerken ten behoeve van de diensten van Credenco B.V., doen zij dat als verwerker en hebben wij met die partijen een overeenkomst gesloten. Voor zover die andere partijen de doeleinden en middelen voor het verwerken van gegevens zelf bepalen, doen zij dat als verantwoordelijke. Dit betekent ook dat zij een grondslag moeten hebben om je gegevens te mogen verwerken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens door die partijen. Deze privacyverklaring is daarop niet van toepassing.

6. Cookies
In onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij je uitleggen waarom en waarvoor wij deze cookies gebruiken. Wij maken gebruiken van zogenaamde functionele en non-functionele cookies, voor het gebruik van non-functionele cookies vragen wij altijd je toestemming; als je deze toestemming niet geeft, gebruiken wij deze ook niet. 

Ook de functionele cookies zijn uit te schakelen middels in je browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

7. Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot zijn alle IP-adressen van gemeten verkeer bij ons geanonimiseerd.

8. Beveiliging
Wij nemen zorgvuldige beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Deze maatregelen zijn onderdeel van onze processen en worden periodiek gereviewed.

9. Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om je bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren je gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

10. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. 

11. Inzage en wijzigen van je gegevens
Na het inloggen op je account binnen onze diensten heb je inzage in de gegevens die bij ons bekend zijn. Je kunt  een verzoek indienen tot wijzigen of verwijdering van gegevens. Voor vragen over ons privacybeleid kunt je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

12. Autoriteit Persoonsgegevens
Wij helpen je graag verder als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van je persoonsgegevens. Hiervoor kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

13. Onze contactgegevens

Credenco B.V.
Tolnasingel 3
2411 PV Bodegraven
info@credenco.com

bottom of page