top of page
  • Credenco

De organisatie wallet is er straks voor iedereen, dus bereid je voor!

Zowel burgers als organisaties gaan vanaf 2026 de gevolgen merken van de ‘Interoperable Europe Act’, die als doel heeft om de samenwerking en de digitale uitwisseling tussen en met overheidsorganisaties in de hele EU te verbeteren. Deze Europese wetgeving verplicht overheden over enkele jaren om via een wallet digitaal gegevens te delen met burgers. Maar dit betekent ook dat alle organisaties straks verplicht deze credentials moeten accepteren. Daarnaast zullen ook steeds meer organisaties credentials gaan uitgeven, valideren en beheren. In tegenstelling tot een persoonlijke wallet, heeft een organisatie bovendien meerdere functionarissen die tegelijkertijd gebruikmaken van deze organisatie wallet, waarin al deze functies zijn ondergebracht.

Op tijd instappen zorgt ervoor dat je als organisatie weet waar je aan toe bent. En biedt bovendien kansen om een voorsprong op te bouwen, omdat je al in een vroeg stadium profiteert van de voordelen die het werken met een organisatie wallet biedt.


Wat biedt een organisatie wallet?

Een organisatie wallet ondersteunt het uitgeven, delen en verifiëren van credentials, waardoor het straks eenvoudiger en veiliger is dan het uitwisselen van reguliere documenten. Dankzij de open standaarden zijn de uitgegeven credentials door alle partijen te herkennen, en kunnen ze automatisch gevalideerd en uitgelezen worden, en daarmee dus ook geïntegreerd worden in bestaande applicaties.

Zo wordt op dit moment met Justis een praktijkproef gehouden bij sportverenigingen met het verstrekken en valideren van een bewijs om aan te tonen dat een verklaring omtrent gedrag is afgegeven. Waar dit nu allemaal nog via papieren VOG’s of gewaarmerkte PDF’s gebeurt, laat deze proef zien dat dit straks compleet digitaal kan verlopen. Dit is in de toekomst niet alleen handig voor werkgevers, maar ook voor zzp-ers, screeningbureaus en opdrachtgevers.

In een andere pilot wordt onderzocht hoe het verstrekken van gegevens door de kamer van koophandel, de belastingdienst en een bank op een gebruiksvriendelijke manier kan worden uitgevoerd, zodat een ondernemer straks op een handige manier kan aantonen dat hij is ingeschreven en met welk KvK nummer en welk BTW-nummer en bankrekeningnummer daar bij hoort.


Maar hier houdt het niet bij op: Er zijn nog veel meer voorbeelden waarin digitaal verifieerbare certificaten een substantiële bijdrage kunnen leveren in het terugbrengen van de administratieve last:

  • Een verzekeraar die een polis van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of een beroepsaansprakelijkheidsverzekering in de vorm van een verifiable credential uitgeeft. Dit maakt het voor een bedrijf mogelijk om dit bewijs met minder moeite aan te leveren aan een inkooporganisatie, die daarmee zonder menselijke tussenkomst de inhoud en de verstrekker kan valideren en verwerken. Bijvoorbeeld om vast te stellen of de polis wel voor de minimaal vereiste dekking is afgesloten.

  • Een gemeente die die een vergunning afgeeft in de vorm van een verifiable credential, bijvoorbeeld voor een evenement of andere vormen van overlast. Deze kunnen daarna door een inwoner of ondernemer eenvoudig gedeeld worden met partijen die diensten aan zo’n evenement leveren, in de wetenschap dat de gemeente akkoord is met hetgeen door de organisator wordt voorgehouden.

  • Een werkgever die een werkgeversverklaring afgeeft in de vorm van een verifiable credential. Hierdoor kan de werknemer deze verklaring eenvoudig delen met zijn of haar bank bij het aanvragen van een hypotheek of een lening.

  • Een branche organisatie die een certificaat verstrekt in de vorm van een verifiable credential als bewijs van lidmaatschap. Waardoor de ondernemer die deze ontvangt kan aantonen dat zij is aangesloten bij deze organisatie en op welke vorm van dienstverlening dat betrekking heeft.Wat is er voor nodig?

De ontwikkeling van de hiervoor benodigde technologie is het afgelopen jaar dankzij Europese initiatieven in een stroomversnelling gekomen. Zo levert Credenco nu al een makkelijk te configureren oplossing waarmee credentials voor specifieke doeleinden uitgegeven en beheerd kunnen worden. Hiermee zou bijvoorbeeld al een werkgeversverklaring, die nu vaak nog vanuit een sjabloon wordt opgesteld en voorzien van een handtekening, uitgegeven kunnen worden door de werkgever. Waarmee de werknemer onweerlegbaar kan aantonen tegenover ieder die daar om verzoekt welke werkgever deze heeft verstrekt en onder welke voorwaarden.

De integratie met een bestaand systeem voor het geautomatiseerd uitgeven of valideren kan met een API koppeling of door onze software als losse component in te zetten. Afhankelijk van de rol die de organisatie heeft bij het uitgeven, bewaren, delen of controleren van de certificaten, zijn verschillende opties voor een passende integratie mogelijk.


Credenco biedt met haar oplossing een uitstekende basis om snel te profiteren van de vele voordelen die uitwisselen van gegevens in de vorm van credentials biedt. Onze oplossing is eenvoudig te integreren in bestaande systemen.


Bent u geïnteresseerd in een demo of wilt u een pilot doen met ons platform? Neem dan contact op via info@credenco.com.

Comentários


bottom of page