top of page
  • novatore

Op 7 mei demonstreerde Credenco op het EBSI event de praktijkproef met SmartVOG

Bijgewerkt op: 8 mei

Tijdens dit EBSI Ecosystem Day event dat werd gehouden in Brussel presenteerden diverse organisaties, waaronder de Dutch Blockchain Coalition en Credenco, nieuwe en innovatieve toepassingen die zijn aangesloten op het EBSI ecosystem. Met deze SmartVOG praktijkproef wordt ervaring opgedaan met het digitaal ontvangen en valideren van een digitaal VOG-bewijs. De praktijkproef richt zich in eerste instantie op sportverenigingen en haar vrijwilligers, om zo vanuit het gebruikersperspectief te achterhalen hoe dit optimaal kan aansluiten bij de belevingswereld van degene die met enige regelmaat gevraagd worden zo’n bewijs te tonen. Met het doel om te achterhalen onder welke voorwaarden een dergelijk digitaal bewijs in de nabije toekomst als praktisch en veilig alternatief kan worden ingezet naast het bestaande document. En om vast te stellen of het beoogde proces van uitgifte aan de vrijwilliger en validatie door de vereniging in de praktijk soepel werkt en welke voordelen te behalen zijn voor de betrokken partijen.

 

In de toekomst zou dit ook toegepast kunnen worden op diploma’s en andere accreditaties die vaak vereist zijn om een bepaalde functie te vervullen of werkzaamheden te mogen verrichten. Juist omdat het kenmerk van de SmartVOG is dat het door de ontvanger onmiskenbaar herleid kan worden naar de uitgevende instantie en na uitgifte niet is gewijzigd.

 

Het werken met een SmartVOG biedt in de toekomst naar verwachting de volgende voordelen voor de deelnemende partijen:

  • Het is overzichtelijk – De vereniging heeft in één overzicht aan welke vrijwilligers een verzoek is gestuurd om een SmartVOG te delen, of en wanneer deze is ontvangen en welke ouder zijn dan toegestaan.

  • Het is simpel – De ontvanger krijgt de SmartVOG in de app en deelt deze ter automatische validatie op eenvoudige wijze met de vereniging, hier hoeft deze laatste niets voor te doen.

  • Het is fraudebestendig – Middels een digitaal bewijs wordt voorkomen dat door het accepteren van een foto een bewerkt certificaat wordt overhandigd. Ook wordt automatisch gevalideerd dat de gedeelde SmartVOG overeenkomt met het gevraagde functieprofiel dat van toepassing is op de betreffende vrijwilliger.

  • Het is snel(ler) – Door het delen van de SmartVOG via de app kan de validatie door de ontvanger normaal gesproken volledig automatisch verlopen, en is daardoor veel sneller te verwerken in de administratie.

 

De SmartVOG app en het bijbehorende platform is door Credenco ontwikkeld en gebaseerd op veilige en privacybeschermende technieken. Het werken met een digitaal certificaat beoogt in de nabije toekomst een makkelijk en beter alternatief te zijn voor de huidige verklaring. Enerzijds omdat je deze rechtstreeks op je mobiel kan opslaan en van daaruit direct kan delen met een partij die er om vraagt, anderzijds omdat het certificaat door de ontvanger eenvoudig gevalideerd en verwerkt kan worden.

 

Meer lezen over het EBSI Ecosystem Day event in Brussel?댓글


bottom of page