top of page
  • Credenco

Met de organisatie wallet een sprong voorwaarts in veilig ondernemen.

Bijgewerkt op: 28 jun.

Maar wat is een organisatie wallet, wat kun je ermee en in hoeverre is het anders dan een personal wallet? 

 

Om te beginnen is een organisatie wallet een instrument om allerhande bewijsmiddelen van een organisatie in op te slaan, te delen en te verifiëren zodra ze worden gedeeld. Hierdoor kunnen bedrijven, (semi-) publieke instellingen en overheidsinstanties op een veilige manier de door hen uitgegeven, ontvangen of te verifiëren certificaten beheren.

Het betreft hierbij niet alleen certificaten, uittreksels en verklaringen, maar ook gegevens zoals een btw-nummer, een bankrekeningnummer of een KvK nummer, die door instanties zoals Belastingdienst, bank of Kamer van Koophandel worden uitgereikt aan een specifieke organisatie. 

Dit is met het oog op de nieuwe wetgeving eIDAS 2.0 van groot belang, omdat hierdoor de verstrekking van dergelijke certificaten niet langer alleen op papier zal plaatsvinden, maar ook volledig digitaal, in de vorm van zogenaamde verifiable credentials. En die 100% zekerheid bieden over wie ze heeft verstrekt en waarmee aangetoond wordt dat nadien niets is gewijzigd aan de inhoud. 

De extra toegevoegde waarde is dat zowel de herkomst volledig automatisch kan worden gevalideerd, als dat de verstrekte gegevens ook geautomatiseerd verwerkt kunnen worden in achterliggende systemen.   

 

Wat kun je doen met een organisatie wallet?

Op dit moment wordt in een zogenaamde 'small scale pilot e-Invoicing' het concept van het delen van een BTW-nummer en KVK-nummer beproefd met de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en twee partijen die hiervan de afnemer zijn. Doel is om de ontvanger absolute zekerheid te geven over de herkomst van een digitale factuur, door gebruikmaking van deze nieuwe standaard gebaseerd op het DIIP profiel. 

Vanuit deze small scale pilot, waar Credenco een belangrijke bijdrage aan levert, worden de toepassingsgebieden van een generieke organisatie wallet verkend en in de praktijk beproefd, zodat de achterliggende techniek een goed werkbare oplossing oplevert. Niet alleen specifieke organisaties gaan in de toekomst deze credentials uitgeven, íeder bedrijf zal ze gaan uitgeven, bewaren en delen met gebruikmaking van een organisatie wallet. Bijvoorbeeld een werkgeversverklaring, nodig voor het aanvragen van een hypotheek, kan door iedere organisatie worden uitgegeven aan haar werknemers. Of een verzekeringspolis, identiteitsverklaring of accountantsverklaring, die door verschillende organisaties worden uitgegeven, en waarmee organisaties voor wie ze zijn bestemd kunnen aantonen dat zij beschikken over de juiste papieren. Al deze bewijsmiddelen zullen binnen afzienbare tijd als verifieerbaar certificaat worden uitgegeven aan organisaties die ze nodig hebben. Waarna zij deze certificaten weer kunnen delen met andere organisaties, die vervolgens zonder menselijke tussenkomst kunnen vaststellen dat de aanbieder voldoet aan de vereiste criteria.

 

Tot slot, wat is de relatie met een persoonlijke wallet? 

In principe staan deze los van elkaar, maar in de digitale wereld zullen deze twee wallets juist heel veel in combinatie gebruikt gaan worden. Zo zal een bevoegdheid van een directeur van een bedrijf in z’n persoonlijk wallet terecht komen. Hiermee kan hij handelen namens het bedrijf en zich identificeren als de bevoegde functionaris van het bedrijf. Waarmee hij dus toegang krijgt tot de wallet van de organisatie en zo gegevens van de organisatie kan delen met andere partijen.   Credenco zet met de ontwikkeling van haar organisatie wallet een belangrijke stap richting een veiligere digitale wereld, waarin personen en organisaties met vertrouwen informatie met elkaar kunnen delen. 


Meer weten of geïnteresseerd in een demo? Neem dan contact op via contact@credenco.com 

 

Comments


bottom of page